Martin Prášek, Di.S.

Psycholog Prášek

terapeut a poradce

Vystudoval sociální a charitativní práci na univerzitě Passau. Je absolventem psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii a výcvik v traumaterapii. Vedle soukromé poradenské a terapeutické činnosti pracuje v adiktologické ambulanci a odborném sociálním poradenství. Cílovou skupinu této práce tvoří klienti s obtížemi spojenými se závislostmi a lidé v komplikovaných životních a sociálních situacích, často také s dluhovou problematikou. Klientům nabízí individuální individuální poradenství a terapeutické konzultace, ale i párovou terapii, na níž spolupracuje s manžely nebo partnery.