Existenciální analýza a logoterapie

Existenciální analýza a logoterapie je humanisticky zaměřená psychoterapie, která chápe člověka jako celistvou bytost, ve všech jeho dimenzích: jako člověka nejen tělesného a duševního, ale také schopného duchovního a morálního prožívání. Jako člověka, který může svobodně prožívat emoce, ale také naplňovat svůj život hodnotami a žít jej s cílem a zodpovědně. Tato psychoterapie nabízí řešení pro situace, kdy je lidské prožívání a naplňování hodnot narušeno či blokováno. Mohou to být osobní krize, osobnostní problémy, vztahové potíže (vztahy partnerské, rodinné i jiné), setrvalé obavy, úzkosti a strach, syndrom vyhoření, depresivní prožívání i jiné životní situace.