Psychoterapie

S čím vám můžeme pomoci?

 • Potíže úzkostného charakteru, nedostatek sebedůvěry, sociální fóbie
 • Deprese, pocity viny, hledání smyslu v životě
 • Nevhodné návyky, poruchy příjmu potravy, závislosti
 • Adiktologické poradenství - redukce a kontrola závislostního chování
 • Neshody v zaměstnání, konflikty, syndrom vyhoření, malá tolerance zátěže a stresu
 • Partnerské neshody, výchovné obtíže, problémy v rodině, mezigenerační neshody
 • Osobnostní růst a rozvoj
 • Psychosomatické obtíže
 • Smutek a truchlení při ztrátě
 • Doprovázení v obtížných životních situacích jako jsou závažná onemocnění, traumata, krize
 • Problematika náhradního mateřství