Psychoterapie

Oblasti psychoterapeutické péče:

  • Potíže úzkostného charakteru, nedostatek sebedůvěry, neschopnost vystupovat na veřejnosti
  • Deprese, pocity viny, nedostatku radosti v životě
  • Nevhodné návyky, poruchy příjmu potravy, závislosti
  • Neshody v zaměstnání, konflikty, syndrom vyhoření, malá tolerance zátěže a stresu
  • Partnerské neshody, výchovné obtíže, problémy v rodině, mezigenerační neshody
  • Osobnostní i pracovní růst a rozvoj
  • Psychosomatické obtíže
  • Smutek a truchlení při ztrátě
  • Doprovázení v obtížných životních situacích (závažná onemocnění, traumata, krize)
  • Problematika náhradního mateřství