Mám psychické obtíže?

S rostoucími nároky života postupně narůstá i množství psychických obtíží mezi lidmi. Přestáváme se cítit „v pohodě“, jsme častěji podráždění, přetížení, máme měnící se nálady, výbuchy vzteku a zlosti. Nerozumíme dobře tomu, co se s námi děje. Většinou takovou situaci probereme s někým, ke komu máme důvěru, s někým z rodiny nebo z přátel. Popřípadě si zajdeme na masáž, zaběhat nebo si něco hezkého koupíme.

Situace se začne komplikovat, pokud tyto osvědčené a často používané techniky nestačí. Ženy a muži se s nepříjemnými emocemi vyrovnávají odlišným způsobem. Ženy se v situaci zátěže snaží najít nějakou metodu, jak ukonejšit nepříjemné prožívání nebo vyhledávají kontakt s ostatními, aby své obtíže sdílely. Muži se zpočátku snaží nepříjemné emoce potlačit a překonat. Kapacitu vyrovnávat se se zátěží a využít jakýkoliv postup regulace emocí mají ženy i muži společnou.

Je velmi obtížné si připustit, že mám nějaké trápení. A ještě těžší je připustit si, že toto trápení je psychického původu. Někdy se nám může zdát, že jsme nepatřiční, nebo že se o takových obtížích nemluví. Rozhodnutí, zda si nechám pomoci odborníkem, je zpravidla doprovázeno rozpaky, pochybnostmi, nejistotou či studem. Setkáváme se s nimi v různé míře u většiny klientů. Požádat o pomocnou ruku někdy vyžaduje velkou dávku odvahy a odhodlání.