Traumatické a stresující události

Závažná životní období, která vedou k nepříznivým změnám běhu života, mohou značně rozkolísat i pevnou životní rovnováhu. Každý z nás v životě čelí různým přechodovým a obtížným událostem, jako je rozchod nebo rozvod, ztráta blízké bytosti, ztráta životní role a funkce, závažné onemocnění a ztráta zdraví. Pokud význam takové situace přesáhne mechanismy, které nám napomáhají zvládat stres a zátěž, může se objevit celá plejáda obtíží od smutných nálad, výbuchů vzteku a úzkostí po trvalé nepříznivé změny osobnosti.

Výzkumy v psychiatrii ukazují, že právě tato oblast obtíží může být efektivně léčena psychoterapií nebo kombinací psychoterapie a léků. Léky nám mohou pomoci posílit mechanismy zvládání, ulevit od nesnesitelných úzkostí nebo překonat nespavost. Klient, který prožívá náročné životní období, má možnost nechat se doprovázet psychoterapeutem. V rámci bezpečného vztahu může otevírat bolestná a nepříjemná témata, na která v běžném lidském životě není čas a prostor.

Subjektivní psychické obtíže mohou zasahovat do pracovního a mezilidského fungování. Jedinci postiženému touto poruchou se nedaří adaptovat na míru stresu, který prožívá. Stresor může pocházet ze sociálního prostředí klienta (rozchod, úmrtí v rodině, bolestná ztráta blízkého, osamocení) nebo ze systému sociálních hodnot (stěhování, emigrace, ztráta zaměstnání). Stresory však mohou mít původ i v různých vývojových krizích a přechodových obdobích (rodičovství, osamostatnění se dětí, nástup důchodového věku). Někdy nemusí být souvislost se stresorem nebo zátěží zjevná. Někdy se může stát, že pozvolna po významné psychické zátěži začnou vyplouvat navenek zdánlivě nepochopitelné jevy, jako jsou poruchy integrace psychické činnosti – disociativní ztráta paměti, disociativní fuga, disociativní obrna a další. Některých z těchto jevů si ani sami nemusíme být vědomi, někdy nás na ně upozorní lidé kolem nás. I v léčbě těchto poruch má psychoterapie své nezastupitelné místo.