Ceník a podmínky

Objednání k psychoterapii považujeme za závaznou oboustrannou dohodu již od prvního kontaktu. Přečtěte si prosím předem pravidla objednávání a rušení schůzek.

Ceník psychoterapie

Mgr. Kateřina Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka
Individuální psychoterapie, 50 minut

800 Kč

MUDr. Kristýna Drozdová, psycholožka, terapeutka, vedoucí centra
Individuální psychoterapie, 50 minut 800 Kč
Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 800 Kč
Párová psychoterapie, 50-60 minut 1000 Kč
Skupinová psychoterapie, 90 minut (podle počtu účastníků) 250-350 Kč
Mgr. Marian Bartoš, psycholog a psychoterapeut, zakladatel centra, odborný garant centra
Individuální psychoterapie, 45 minut 1000 Kč
Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsUpp, Messenger), 45 minut 1000 Kč
Párová psychoterapie, 45 minut 1000 Kč
Individuální supervize pro psychoterapeuty, 45 minut 1000 Kč
Psycholog Marian Bartoš přijímá platbu za psychoterapii také v bitcoinech. Při platbě v bitcoinech 10% sleva!! Více o bitcoinech a jak je koupit. Bitcoin accepted here
MUDr. Milan Drozd, psychiatr a psychoterapeut pro dospělé
Individuální psychoterapie, 50 minut 800 Kč
Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 800 Kč
Individuální supervize pro pomáhající profese, 60 minut 1200 Kč
Bc. Jana Vašíčková, DiS., adiktologické poradenství
Individuální adiktologická konzultace, 50 minut 600 Kč
Adiktologická konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 800 Kč
Adiktologická skupina (cena a termín otevření) dle počtu zájemců
Martin Prášek, Di.S., poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 600 Kč
Individuální konzultace, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 600 Kč
Individuální adiktologické poradenství, 50 minut 600 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 800 Kč
Mgr. Lenka Černá, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 600 Kč
Individuální konzultace, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 600 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 800 Kč

Informace a sdělení, která klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná a je vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si vyhrazuje právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu centra a pod odbornou supervizí.

Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti.

Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, požadujeme, aby se nejpozději dva dny předem omluvil. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.

Psychoterapeutické centrum Jihlava zpracovává osobní údaje klietnů plně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv.GDPR).