Ceník a podmínky

Objednání k psychoterapii považujeme za závaznou oboustrannou dohodu již od prvního kontaktu. Přečtěte si prosím předem pravidla objednávání a rušení schůzek.

Ceník psychoterapie

Mgr. Kateřina Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka

Individuální psychoterapie, 50 minut

Online individuální psychoterapie (Skype, WhatsApp, Messenger) 50 minut

800 Kč

800 Kč

PhDr. Silvie Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka

Individuální psychoterapie, 50 minut

600 Kč
MUDr. Kristýna Drozdová, psycholožka, terapeutka, vedoucí centra

Individuální psychoterapie, 50 minut

Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut

800 Kč

800 Kč

Párová psychoterapie, 50-60 minut 1000 Kč
Skupinová psychoterapie, 90 minut (podle počtu účastníků) 250-350 Kč
PhDr. Procházková Alena, psycholožka a psychoterapeutka

Individuální psychoterapie - dospělí, 50 minut

Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut

600 Kč

600 Kč

individuální psychoterapie - děti od 6 let, 50 minut 600 Kč
Klinická hypnóza, 50 minut 600 Kč
Mgr. Marian Bartoš, psycholog a psychoterapeut, zakladatel centra, odborný garant centra

Individuální psychoterapie, 45 minut

Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsUpp, Messenger), 45 minut

1000 Kč

1000 kč

Párová psychoterapie, 45 minut 1000 Kč
Individuální supervize pro psychoterapeuty, 45 minut 1000 Kč
Psycholog Marian Bartoš přijímá platbu za psychoterapii také v bitcoinech. Při platbě v bitcoinech 10% sleva!! Více o bitcoinech a jak je koupit. Bitcoin accepted here
MUDr. Milan Drozd, psychiatr a psychoterapeut pro dospělé

Individuální psychoterapie, 50 minut

Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 

800 Kč

800 Kč

Individuální supervize pro pomáhající profese, 60 minut 1200 Kč
Mgr. Michaela Bílek, psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé

Individuální psychoterapie, 50 minut

Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut

600 Kč

600 Kč

c. Jana Vašíčková, DiS., adiktologické poradenství
Individuální adiktologická konzultace, 50 minut 600 Kč
Adiktologická konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 800 Kč
Adiktologická skupina (cena a termín otevření) dle počtu zájemců

Informace a sdělení, která klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná a je vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si vyhrazuje právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu centra a pod odbornou supervizí.

Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti.

Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, požadujeme, aby se nejpozději dva dny předem omluvil. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.

Psychoterapeutické centrum Jihlava zpracovává osobní údaje klietnů plně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv.GDPR).