Ceník a podmínky

Objednání k psychoterapii považujeme za závaznou oboustrannou dohodu již od prvního kontaktu. Přečtěte si prosím předem pravidla objednávání a rušení schůzek.

 

Ceník psychoterapie pobočka Lékařský dům

Bc. Milan Petříček, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 1000 Kč
Individuální konzultace, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 1000 Kč
Poradenství a konzultace pro páry, 50 minut 1000 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou, 50 minut 1000 Kč
Poradenství a konzultace pro páry, 80 minut 1500 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou, 80 minut 1500 Kč
Mgr. Zuzana Mach, Bc. Kamila Mašková, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální psychoterapie, 50 minut 1000 Kč
Individuální psychoterapie online ( Skype, WhatsApp) 50min 1000 Kč
Mgr. Magdalena Habermannová, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 1000 Kč
Individuální konzultace online ( Skype, WhatsApp) 50min 1000 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou, partnerem, dospívajícím, 60 minut 1000 Kč
Mgr. Jana Vašíčková, DiS., poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 1000 Kč
Individuální konzultace, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 1000 Kč
Individuální adiktologické poradenství, 50 minut 1000 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 1000 Kč
Mgr. Lenka Černá, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální konzultace, 50 minut 800 Kč
Individuální konzultace, online (Skype, WhatsApp, Messenger), 50 minut 800 Kč
Poradenství a konzultace s rodinou nebo partnerem, 60 minut 1000 Kč
Mgr. Kateřina Bartošová, psycholožka a psychoterapeutka
Individuální psychoterapie, 50 minut

1000 Kč

Mgr. Marian Bartoš, psycholog a psychoterapeut, zakladatel centra, odborný garant centra
Individuální psychoterapie, 45 minut 1500 Kč
Individuální psychoterapie, online (Skype, WhatsUpp, Messenger), 45 minut 1500 Kč
Párová psychoterapie, 45 minut 1500 Kč
Individuální supervize pro psychoterapeuty, 45 minut 1500 Kč
Psycholog Marian Bartoš přijímá platbu za psychoterapii také v bitcoinech. Při platbě v bitcoinech 10% sleva!! Více o bitcoinech a jak je koupit. Bitcoin accepted here

Ceník psychoterapie pobočka Čajkovského

Mgr. Michaela Víšková, poradenství a terapeutické konzultace
Individuální psychoterapie, 50 minut 1200 Kč
Individuální psychoterapie online (Skype, WhatsApp) 50 min 1200 Kč

Informace a sdělení, která klient v terapii svěřuje, považuje terapeut za důvěrná a je vázán povinnou mlčenlivostí. Terapeut si vyhrazuje právo na konzultaci průběhu terapie v terapeutickém týmu centra a pod odbornou supervizí.

 

Klient má právo požadovat na terapeutovi předložení dokladů o jeho vzdělání a další odborné způsobilosti.

Obě strany se zavazují k dodržování vzájemně smluvených termínů. V případě, že se klient nebude moci z jakéhokoliv důvodu dostavit na sjednané sezení, požadujeme, aby se nejpozději dva dny předem omluvil. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit celou částku za objednanou konzultaci.

Psychoterapeutické centrum Jihlava zpracovává osobní údaje klietnů plně v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv.GDPR).