Adiktologické poradenství

Nabízenou službou je pomoc závislým a lidem nadužívajícím některou návykovou látku či nadměrně vyhledávajícím návykové chování, kteří v souvislosti s tímto jednáním pociťují potíže. Stejně tak mohou službu využít blízcí těchto osob.

Služba se zaměřuje na pomoc:

  • závislým, kteří nemohou nebo prozatím nechtějí opustit své stávající sociální vazby (např. přerušit zaměstnání, dočasně opustit rodinu) a nastoupit rezidenční léčbu;
  • abstinujícím absolventům jakéhokoliv typu léčby;
  • lidem, kteří prozatím nejsou rozhodnuti, co potřebují, a hledají radu;
  • rodičům, partnerům, dětem, přátelům či jinak blízkým osobám závislých.

Služba je otevřena všem, kteří pociťují problém s alkoholem, tabákem, návykovými léky, nelegálními návykovými látkami, gamblingem včetně sázení, workoholismem, závislostí na jídle, počítači a internetu apod.

Potíže se závislostí či nadužíváním návykových látek nebo návykového chování mohou pramenit z oblastí života zdánlivě se závislostí nesouvisejících. Společně se můžeme zabývat vašimi potížemi komplexně, hledat jejich příčinu a pokusit se ji změnit. Můžeme se věnovat okolnostem, které vás k závislosti vedly, stejně tak jako těm, které z důvodu závislosti vznikly.

Cíle služby:

  • tělesná, psychická a sociální stabilizace, osvojení zdravých návyků;
  • podpora v abstinenci, schopnosti řešit krizové situace, prevence relapsu;
  • zlepšení kvality života, podpora zdravého životního stylu, osobní rozvoj.

Nabízím individuální či párové konzultace formou jednorázového poradenství. V případě potřeby je možná dlouhodobější spolupráce, jejíž součástí je podrobný anamnestický rozhovor mapující historii potíží, která je významným materiálem k psychoterapeutické práci.

Mgr. Jana Vašíčková, Di.S. Bc. Jana Vašíčková, DiS.

tel. 723 118 808
adiktoložka a terapeutka
více ...