Screeningový otazník CAGE

Název dotazníku tvoří počáteční písmena z anglicky dotazovaných oblastí:

 • C (Cut) – pocit potřeby omezit pití alkoholu
 • A (Annoyed) – podráždění okolí z pití alkoholu
 • G (Guilt) – pocit viny v souvislosti s pitím alkoholu
 • E (Eye-opener) – pití alkoholu pro ránu za účelem uklidnění nebo zbavení kocoviny

V roce 1991 byla tato forma dotazníku rozšířena i na ostatní drogy pod názvem CAGE-AID.

Otázky:

 1. Have you ever felt your ought to cut down on your drinking?
  Cítil jste někdy potřebu své pití snížit?
 2. Have people annoyed you by criticizing your drinking?
  Jsou lidé ve vašem okolí podráždění a kritizují vaše pití?
 3. Have you ever felt bad or guilty about your drinking?
  Měl jste někdy kvůli pití špatné pocity nebo pocity viny?
 4. Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves or get rid of a hangover ?
  Pil jste někdy alkohol ihned po ránu, abyste se uklidnil nebo se zbavil kocoviny?

Vyhodnocení:
Každá otázka musí být zodpovězena. Každé odpovědi „ano" je přidělen 1 bod. Rozmezí skóre je tedy od 0 do 4 bodů.
Skóre 1: Důkaz o ohrožení, potřeba další klinické zkoušky, pokládání doplňujících otázek na množství alkoholu, frekvenci pití alkoholu atd.
Skóre 2: Podezření, že by se o závislost mohlo jednat, potřeba další klinické zkoušky nebo doporučení ke specialistovi
Skóre 3 a více: Vysoká míra pravděpodobnosti, že je člověk na alkoholu závislý, doporučení návštěvy specialisty a léčby

Zdroj: Suchová, K. (2019). Klinika adiktologie. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta.
Dostupné z: www.adiktologie.cz