Mgr. Jana Vašíčková, DiS.

Adiktoložka Jana Vašíčková

terapeutka a adiktoložka

Adiktologické vzdělání získala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii, která zahrnuje
existující psychoterapeutické směry včetně psychoanalýzy a behaviorálních psychoterapií.
Zúčastnila se kurzu v Motivačních rozhovorech. Aktuálně je frekventantkou šestiletého
akreditovaného výcviku gestalt psychoterapie pod institutem Gestalt Studia.

Po dobu 17 let působila v Psychiatrické nemocnici Jihlava, z toho převážnou část na oddělení
pro léčbu závislostí. V současné době pracuje v Adiktologické ambulanci Kolping, kde se
věnuje individuálním terapiím dospělých, dospívajících a jejich rodinám přicházejících do
ambulance s problematikou závislosti. Pracuje také s psychoterapeutickou skupinou klientů
potýkajících se se závislostí a ve spolupráci s dalšími institucemi se věnuje terapiím lidí, kteří
se dopustili protiprávního jednání.

V Psychoterapeutickém centru Jihlava pracuje i s klienty mimo oblast závislostí. Věnuje se
lidem, kteří se nacházejí na životních křižovatkách, v komplikovaných vztazích, trpí
depresemi, úzkostmi, psychosomatickými potížemi nebo poruchami příjmu potravy. Za
základní principy spolupráce s klienty pokládá navázání důvěrného vztahu a bezpečné
prostředí, ve kterém klient může být sám sebou, vnímá možnost otevřeně mluvit o tom, co
prožívá, co cítí a má tak bezpečný prostor k prozkoumávání všech zákoutí, do kterých se
rozhodne nahlédnout.

Terapii vnímá jako cestu k lepšímu porozumění sobě samému, na které je terapeut
průvodcem. Cílem její práce je pomoci klientovi vidět, v jaké situaci se ocitl, zjistit, jakou roli
v ní hraje, a experimentovat s hledáním nových řešení nebo způsobů, jak těmto obtížím čelit.