Mgr. Zuzana Mach

Terapeutka Zuzana Mach

terapeutka pro dospělé a dospívající

Vystudovala obor Speciální pedagogika se zaměřením na Etopedii na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V roce 2016 se stala frekventantkou psychoterapeutického výcviku pod záštitou Rafael institutu. Výcvik je orientovaný v hlubině – dynamickém směru a zaměřuje se na prevenci a léčbu potíží spojených s traumatickými událostmi v životě člověka. Dále se zaměřuje na léčbu traumatu spojeného s transgeneračním procesem. Je členkou České asociace pro psychoterapii.

Pět let pracovala s dětmi na základních a středních školách. Působila jako lektorka primární prevence a lektorka a koordinátorka pro selektivní prevenci. V těchto programech se věnovala interaktivním pedagogickým postupům, podávání komplexních informací o formách rizikového chování, poskytování výuky sociálních dovedností a intervencím. Vedla podpůrnou skupinu pro mladé dívky s poruchami chování ve výchovném ústavu Počátky.

Kromě Terapeutického centra působí v adiktologické ambulanci, kde se věnuje terapii a poradenství osobám se závislostním chováním a jejich rodinám. V rámci této služby vede i podpůrnou terapeutickou skupinu a současně pracuje s mládeží, která je ohrožena trestní činností ve spolupráci s probační službou.

Žije v Jihlavě a podstatnou část svého času věnuje také svým třem dětem a manželovi.

„V terapeutické práci s klientem je pro mě nejdůležitější úcta a respekt k příběhu klienta a společná práce na tom, aby mohlo dojít k úlevě a pozitivním změnám v jeho životě.“