Mgr. Michaela Víšková

Terapeutka Michaela Víšková

terapeutka a poradkyně

Absolvovala vysokoškolské studium na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaměřené na závislosti a sociální patologie, následně vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii.

Je členkou České asociace pro psychoterapii a ve své práci vychází z komplexního psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze, který doplnila specializací pro psychoterapeutickou práci s traumatem.

V rámci své terapeutické činnosti rovněž těží z předchozích profesních zkušeností. Vedla komunitní tým ve Fokusu Vysočina, který si klade za cíl podpořit osoby s duševním onemocněním a posílit jejich samostatnost a sebedůvěru tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých potřeb a představ. Následně pracovala v Dětském domově se školou Jihlava s dětmi se závažnými poruchami chování (komplexní výchovná, vzdělávací a preventivní činnost zaměřena na celkový rozvoj a resocializaci těchto dětí). V posledních letech pak působila ve Vězeňské službě ČR, kde sestavovala a vedla psychoterapeutické programy, cílené na ženy se zvlášť závažnou trestnou činností.

Současně vedle spolupráce s Psychoterapeutickým centrem Jihlava vede svou privátní praxi a terapeuticky působí v doléčovacím centru pro osoby s anamnézou závislosti.

Se svými klienty se věnuje celému spektru možných obtíží, současně se specializuje na léčbu traumatických prožitků a psychosomatických onemocnění, a nejen v těchto oblastech se průběžně vzdělává. Svou terapeutickou činnost rovněž kontinuálně superviduje.

„Naší největší svobodou je svoboda zvolit si svůj postoj.”     Viktor Emil Frankl