Mgr. Marian Bartoš

Psychoterapeut Bartoš

zakladatel a odborný garant Psychoterapeutického centra Jihlava
klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor

Svoji práci rozděluje do několika oblastí:

Vystudoval psychologii na FF UK, absolvoval atestaci z klinické psychologie, výcvik v gestalt terapii, funkční specializaci z psychoterapie, supervizní výcvik. Založil psychoterapeutická centra v Praze, Plzni, Hradci Králové a Jihlavě a je spoluzakladatelem systematického terapeutického výcviku Gestalt Studia

Bitcoin accepted here

Marian Bartoš - ZnamyLekar.cz