Mgr. Lenka Černá

Psycholožka Lenka Černá

psycholožka a poradkyně

Psycholožka a poradkyně v oblasti osobnostního rozvoje a mezilidských vztahů.

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě MU v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku SUR s prvky arteterapie a čekatelkou výcviku v Katatymně imaginativní psychoterapii.

Pracovala v dětském krizovém centru Spondea v Brně a v manželské a rodinné poradně Psychocentrum v Jihlavě.

Ve své praxi směřuje především k podpoře a posílení vlastních zdrojů klienta a následnému rozvoji sebejistoty a tvořivosti. K tomu využívá relaxační techniky a techniku aktivních imaginací, které propojuje s výtvarnými technikami. Pracuje s jednotlivci i s páry.