Bc. Milan Petříček

Psycholog Petříček

terapeut a poradce

Absolvoval studijní program Zdravotně sociální péče na vysoké škole v Jihlavě zaměřený na oblast duševního zdraví, nyní studuje na Masarykově univerzitě v Brně obor Sociální pedagogika. Je frekventantem akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu, který vznikl jako komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví a zahrnuje psychoterapeutickou práci s lidmi procházejícími akutní psychosociální krizí a s jejich sociální sítí. Přístup otevřeného dialogu se dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní zdraví, např. v léčbě depresí či závislostí apod. Je členem České asociace pro psychoterapii.

Šest let pracoval v pobytové službě pro lidi s duševním onemocněním, dále jako lektor primární prevence v programech pro děti na základních školách. V současnosti působí kromě Terapeutického centra v adiktologické ambulanci, kde pracuje s jednotlivci i rodinami a vede podpůrnou terapeutickou skupinu. Jako externí pracovník působí v mediačním centru jako mediátor. V roce 2013 dokončil výcvik v kraniosakrální biodynamice, která pomáhá nervovému systému nalézt rovnováhu, pomáhá lidem s psychosomatickými potížemi, depresivními a úzkostmými stavy apod.