Bc. Kamila Mašková

Terapeutka Kamila Mašková

terapeutka pro dospělé a dospívající

Vystudovala obor Pedagogika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2021 je frekventantkou akreditovaného pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a PhDr. Mgr. Petra Štípka v Odyssea – Mezinárodním institutu KBT. Je řádným členem České společnosti KBT.

KBT je krátkodobá, strukturovaná a vyžaduje aktivní přístup klienta. Zaměřuje se na způsob myšlení a chování, neboť vychází z toho, že naše myšlenky mají vliv na to, jak se cítíme a následně zachováme. Tatáž situace může být dvěma lidmi vnímána a prožívána odlišně. V terapii se klient učí rozpoznat neužitečné myšlenky, nahradit je prospěšnějšími a měnit své chování. Součástí sezení je nácvik asertivních dovedností, nácvik relaxace, techniky pro řešení problémů, aj.

Specializace: úzkostné poruchy (sociální fobie, specifické fobie, agorafobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha), obsedantně kompulzivní porucha, deprese, stres, nespavost.

Terapeutické zkušenosti získala v SVP STŘED Třebíč jako terapeutka pro děti a dospívající.