Psychiatrická ambulance

Služby psychiatrické ambulance

Komplexní psychiatrické vyšetření (60 minut) zahrnuje rozbor aktuálního problému, se kterým klient přichází, doplnění anamnestických dat, diagnostickou rozvahu, terapeutickou rozvahu, navržení terapeutického plánu, vysvětlení případných nejasností a předepsání medikace.

Psychiatrické kontrolní vyšetření (30 minut) zahrnuje zhodnocení dosavadního vývoje aktuálního problému, návrh změny terapeutického plánu a předepsání medikace.

Psychiatrická konzultace zahrnuje rozebrání aktuální psychiatrické situace včetně navrhované léčby, vysvětlení výhod a nevýhod možných terapeutických přístupů. Při vyšetření jiným psychiatrem má klient možnost nezávislé psychiatrickou konzultace v našem zařízení.

Psychiatrická ambulance již není součástí psychoterapeutického centra, podrobnosti k psychiatrické péči naleznete na www.psychiatr-jihlava.cz