Mgr. Vilma Knetlová

Psycholožka Vilma Knetlová

klinická psycholožka a psychoterapeutka pro dospělé

Je absolventkou magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Atestaci z klinické psychologie získala při práci v Psychiatrické nemocnici Jihlava, kde pracuje dosud (terapeutická a diagnostická činnost). Mimoto pracovala souběžně jako terapeutka v doléčovacím centru pro závislé v Jihlavě. Jako dobrovolník se věnovala práci se závislými a lidmi bez domova. Absolvovala systematický rogeriánský psychoterapeutický výcvik (PCA neboli „Na člověka zaměřená terapie“), výcvik v komplexní krizové intervenci a výcvik v metodě CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation). Aktuálně je frekventantkou systematického výcviku v kognitivně-behaviorální terapii a od roku 2020 také výcviku ve Schematerapii.