Mgr. Michaela Bílek

Psycholožka Michaela Bílek

psycholožka a psychoterapeutka

V roce 2010 vystudovala jednooborovou psychologii na Fakultě sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (SR). Dráhu psycholožky začala v Centru pedagogicko-psychologického poradenství a prevence v Šali (SR), kde se věnovala především školní a pedagogicko psychologické problematice. V Domově sociální péče pro dospělé v Báhoni (SR) poskytovala podpůrnou psychoterapii klientům s psychotickým onemocněním. Před nástupem na mateřskou dovolenou se věnovala diagnostice, individuální a skupinové terapii v Psychiatrické nemocnici v Havlíčkově Brodě na oddělení pro komplexní rehabilitaci psychotických a afektivních poruch a oddělení pro komplexní léčbu neurotických a afektivních poruch.

Absolvovala výcvik relaxační psychoterapie pro děti a dospělé v Institutu pro výcvik v relaxační a symbolické psychoterapii v Košicích (SR). Absolvovala stáž se zaměřením na neuropsychologii na oddělení klinické psychologie v Nemocnici na Homolce v Praze pod vedením Doc. PhDr. Lenky Krámské, Ph.D. Aktuálně je frekventantkou výcviku v kognitivně behaviorální psychoterapii (KBT).

Jestli chcete pracovat na nějakém hezkém a smysluplném projektu, pracujte na sobě.