Kdo může léčbu hypnózou nabízet?

Při své praxi vycházím z „Kroměřížské školy“ hypnoterapie vedené prof. Kratochvílem, který vždy kladl důraz především na bezpečí a odbornou úroveň vedení hypnózy. Záměrem školy vždy bylo, učit hypnózu osoby, které mají vysokoškolské vzdělání v oboru psychiatrie či psychologie. Odbornost je důležitá zejména ve chvíli, kdy je třeba odlišit indikaci či kontraindikaci hypnózy. Tedy určení toho, zda je hypnóza vhodnou metodou volby, zda klientovi pomůže a v případě, že klient velmi usiluje o zkušenost s hypnózou, zda mu neublíží. Toto odlišení není často schopen učinit odborník s jinou odbornou zaměřeností, např. s technickým vzděláním, který nemá zkušenosti s lidmi s duševním onemocněním a může indikovat hypnózu lidem s křehkým duševním stavem, které léčba hypnózou může poškodit.

Jako nebezpečné vnímám i nácvik hypnózy pomocí náslechu sugescí přes youtube či z jiných audio či vizuálních nahrávek. Každé navození hypnotického spánku představuje kontakt se sebou samým, se svým utrpením, se svými traumaty. Někdy může docházet k tomu, že některé části našeho těla se začínají odpojovat a stávají se necitlivými. V praxi to poté vypadá tak, že v komentářích na youtube čtete: „Co mám dělat, přestala jsem na chvíli cítit svou levou ruku“.

V případě, že bude klient v kontaktu s terapeutem, dochází velmi rychle k návratu zpět do normálního stavu. Ve virtuálním prostoru však nemáte nikoho, kdo by vám poskytl pomoc. Některé příznaky vyvolané v hypnóze po čase samy odezní, ale tyto situace jedince často zbytečně vyděsí. Tyto zkreslené představy o hypnóze by nemusely vzniknout, kdyby zájemce o hypnózu navštívil odborníka a domlouval se na postupu léčby či experimentu s ním. Většinou nikoho z nás nenapadne vzít si skalpel, otevřít břišní stěnu a pozorovat své trávicí pochody. Do své duše však někteří řežeme neodborně často a vytváříme další rány, které vyžadují svou pozornost.

A co lze tedy při léčbě hypnózou očekávat? Každé terapii, do které terapeut vkládá hypnózu jako léčebný prostředek, by měl předcházet rozhovor, kde se společně klient s terapeutem domluví na tom, co klienta k hypnóze přivedlo, jaké má očekávání. Terapeut by měl vysvětlit klientovi možnosti a limity hypnózy a měli by spolu vytvořit zakázku, tzn. za jakým účelem do hypnotického spánku klient vstupuje a zda lze daný problém hypnózou ovlivnit.

Hypnóza je často popisována jako královská cesta do nevědomí. Pokud však nejste hypnabilní, je mnoho jiných cest, jak na sobě pracovat. Aktuálně je popsáno minimálně několik set terapeutických cest, které mohou vést ke zlepšení psychického stavu. V České republice je několik terapeutických škol, jejichž absolventi dokáží poskytnout odbornou pomoc při řešení problému, úzdravě v nemoci či při osobnostním růstu. V naší ambulanci můžete potkat terapeuty, kteří absolvovali výcviky v některých z nich. Stačí si jen vybrat, který vám bude nejbližší, informace o absolvovaných výcvicích jednotlivých terapeutů naleznete na webových stránkách ambulance.